Skip to content

Dansen is een prachtige metafoor voor het omgaan met je functioneren als leidinggevende. Terwijl je plezier hebt in het proces leer je steeds beter de balans te vinden en anderen aan te voelen. Wij helpen je graag op weg met de eerste passen!

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap zit niet alleen in wat je doet, maar ook in wie jij bent. Het is verantwoordelijkheid nemen in hoe je reageert op wat er gebeurt in jouw wereld. En dus bewuste keuzes maken. De omstandigheden kan je niet altijd beïnvloeden, maar je hebt altijd invloed op hoe je ermee omgaat. Ik ondersteun jou in het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap, vanuit de overtuiging dat iedereen op eigen wijze een opbouwende impact kan hebben op zijn/haar wereld.

Mijn basis ligt in co-actief coachen , waarbij de client medebepalend is voor wat er gebeurt in de coachings-relatie en waarbij ‘zijn’ en ‘doen’ van even groot belang is. Ik mix dit met mijn kennis en ervaring in de moderne leiderschapswetenschap, neurowetenschappen, de Gestalt-psychotherapie, de traditionele Chinese geneeskundefilosofie en de Westerse geneeskunde. Elk jaar voeg ik weer meer gereedschappen toe aan mijn gereedschapskist. Zo kan ik steeds wisselende instrumenten inzetten, afhankelijk van wat er in het moment nodig is.

Vanuit een zeer grote drive voor het verbeteren van de zorg werk ik veel met zorgprofessionals via Lemniscaap: www.lemniscaap.com. Ook via Coaches voor Medici (www.coachesvoormedici.nl). Bovendien ben ik voor de NHG  visitatie gespreksleider (www.nhg.org).

Begeleide intervisie

Vanuit passie voor mijn oorspronkelijke beroep als huisarts ben ik supervisor en intervisor geworden bij de huisartsopleiding in Rotterdam. Daarnaast begeleid ik ook groepen huisartsen bij mij thuis bij (NHG geaccrediteerde) intervisie. Ook heb ik een groep vrouwelijke hoogleraren begeleid in intervisie. Sommige groepen worden soms enige tijd begeleid door mij en gaan dan zelfstandig verder. Andere groepen blijven graag begeleid door mij.

Dit instrument zet ik ook in via MPOWR.

Feedback

TLC-The Leadership Circle
360 graden feedback is een veel gebruikt instrument, zowel in het bedrijfsleven als in de medische wereld. Er zijn vele instrumenten beschikbaar. Wat de leadership circle (TLC) anders maakt is de basis in veel wetenschappelijk onderzoek. De uitslag geeft je in één oogopslag helderheid waar werk aan de winkel is. Het geeft direct informatie op de diepere laag, wat het uniek maakt. Dit geeft direct veel aanknopingspunten om in individuele coaching mee verder aan de slag te gaan. Meer informatie: www.leadershipcircle.com

Voor zorgprofessionals zit ik dit instrument in via MPOWR.

Teamcoaching

Ik ben getraind in het werken met teams vanuit ORSC.(www.crrglobal.com) Dit heeft haar basis in Process work, wat ook in conflictbemiddeling vaak gebruikt wordt. Deze methode laat alle personen die deel zijn van een systeem hun verantwoordelijkheid nemen voor wat er in het systeem gebeurt. Dit creëert authentieke verbinding en maakt het mogelijk dat harde waarheden worden uitgesproken zonder dat dit de relatie schaadt.

In teamcoaching is het ook mogelijk om een profiel als team te maken vanuit het bovengenoemde ‘Leadership Circle’ profiel.

Voor zorgprofessionals zet ik dit instrument in via MPOWR.

Laat je vooral leiden door je intuïtie!

Net als bij dansen. Dansen is een prachtige metafoor voor het omgaan met je functioneren als leidinggevende. Terwijl je plezier hebt in het proces leer je steeds beter de balans te vinden en anderen aan te voelen. Wij helpen je graag op weg met de eerste passen!

Neem contact op met AVD-Coaching

Heb je een vraag of wil je een bericht achterlaten? Vul dan ons contactformulier in,
of bel met 06 2470 5672 of mail ons.

    Back To Top